Termeni și condiții – Miniprix

Termeni și condiții

Folosirea site-ului militari.miniprix.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

 

MINIPRIX SRL

Registrul comertului: Nr. J23/364/2014

CUI RO 15815037

Adresa: Calea Bucureștilor, nr. 291a, Otopeni, România

 

Proprietatea conținutului site-ului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Furnizorului (MINIPRIX SRL) cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată sau neînregistrată a Furnizorului sau a partenerilor acestuia. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut fără permisiunea expresă a proprietarului conținutului.

 

Utilizarea site-ului

 

Permisiuni

Furnizorul acordă permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiții:

Puteți descărca conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conținut. Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Furnizorului. Este interzis să folosiți website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Furnizorul va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Furnizorului să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul website-ului. Este interzisă utilizarea de către utilizatori a website-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

 

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal.

 

Limitarea răspunderii furnizorului

Întregul conținut al acestui site poate fi modificat și este pus la dispoziția utilizatorilor “așa cum se regăsește” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită. Responsabilitatea utilizării acestui site revine în totalitate utilizatorului. Furnizorul și societățile sale afiliate sau partenerii acestuia, funcționării, directorii, agenții sau orice alta parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site de către utilizatori, sau ca urmare a descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.